Male-/blandeanlæg

Når vi laver et nyt male-/blandeanlæg anbefaler vi to møller, hvilket giver mulighed for at variere formalingsgraden. Vi har altid malebro i møllerne, hvilket formindsker sliddet på soldet og øger kapaciteten. Med et selvrensende dyssefilter undgås kondensproblemer. Vi tilpasser løsningerne i eksisterende bygninger, men er også gerne med fra starten med gode råd og vejledning ved nybyggeri.
Ved test af markedets møller foretaget af Videncenter for Svineproduktion i marts 2012, kom vi ud med rigtigt gode resultater både hvad angår formalingsgrad, kapacitet og energiforbrug.